زخم ها ulcers

زخم ها ulcers :

الف – زخم های باز : مثل بریدگی ، پارگی ، خراش ، له شدگی ، زخم گلوله ، ضرب دیدگی ، شکستگی

باز استخوان

ب – زخم های بسته : خون از رگ خارج می شود ولی از بدن خارج نمی شود مثل ضرب دیدگی ، خون

ریزی داخل شکمی ، خون ریزی مغزی ، شکستگی های بسته و خون ریزی درون مفصلی

پیامد های زخم ulcers outcome :

1 – خون ریزی

2 – عفونت

علل پیدایش زخم Genesis cause ulcers :

1 – بریدگی ها : در اثر برخورد ابزار تیز مثل چاقو ، شیشه ، لبه کاغذ بوجود می آید این زخم های زود

جوش می خورد

2 – پارگی ها : پاره شدن قسمتی از پوست و یا بدن در اثر برخورد اجسام کمی تیز می باشد مثل چنگال

، میخ ، ارّه که لب صاف ندارند و دیر جوش می خورند- عفونت می کنند

3 – سوراخ شدگی : ناشی از فرو رفتن سوزن ، خار ، میله آهنی ، گلوله خطر سوراخ شدن اندام های

داخلی وجود دارد – احتمال عفونت زیاد است

4 – خراش : ناشی از کشیده شدن یا سایده شدن پوست بر روی اجسامی که سخت و کند می باشد –

آلوده می باشند و به سرعت عفونت می کند

5 – ضربه و پیچ خوردگی مفضل ها : تروما ( ضربه ) سبب خون مردگی در مفضل می شود و گاهاً باعث

شکستگی استخوان نیز می شود

6 – له شدگی : ناشی از فشار و ضربه که در پوست و زیر آن خون مردگی و کبودی ایجاد می نماید – خطر

عفونت زیاد است

7 – زخم گلوله و ترکش : که سبب خون ریز و آسیب به داخل می شود – به سرعت عفونت می کند

8 – زخم ناشی از گاز ، نیش و گزش : خطر سرایت بیماری های چرک زا را دارد که همراه درد ، سوزش و

خارش می باشد

علائم زخم های چرکی Symptoms septic ulcers :

1 – زیاد شدن درد و سوزش

 2 – سرخی ، التهاب و گرمی

3 – چرک

 4 – بوی بد

5 – تب ، عرق ، تشنگی ، لرز و سستی

6 – درد ، حساسیت غدد لنفاوی نزدیک زخم

زخم های خطرنا ک Dangerous ulcers :

1 – زخم های کثیف و زخم های ناشی از اجسام کثیف

2 – زخم های سوراخ شده و عمیق

3 – زخم های بزرگ همراه با کوفتگی ، له شدگی ، پاره شدگی ، تصادف ، زخم بستر و ترکش

4 – گاز گرفتگی مثل نیش مار

کمک های اولیه در زخم ها First Aid in ulcers :

1 – دست ها را با آب و صابون می شوئیم

2 – بیمار را در حالتی راحت و آسوده و مناسب می خوابانیم و یا نشسته قرار می دهیم

3 – فرد یا اندام آسیب دیده را ثابت می کنیم

4 – اگر خون ریزی زیاد نیست اجازه دهید مقداری خون جهت پاک شدن زخم بیرون آید

5 – اگر زخم آلوده است آن را چند دقیقه با آب جوشیده ولرم و صابون بشوئید

6 – حدالامکان خرده های شیشه و اجسا م آلوده را از داخل زخم خارج کنید

7 – در صورت فرو رفتن اجسام و یا چاقو بهتر است با همان وضعیت به مرکز درمانی برده شود

8 – هیچ گاه الکل یا داروی دیگری به جز بتادین روی زخم نریزد

9 – زخم بندی و نوار پیچی نباید سفت باشد

10 – اگر زخم عمیق باشد حتماً نیاز به بخیه دارد

11 – هر گاه یکی از اندام های شکم یا سینه بیرون آمده باشد باید با گاز تمیز بپوشانیم

12 – پس از تمیز نمودن زخم لبه های آن را به هم نزدیک کنیم سپس باند پیچی کنید

13 – در صورت امکان اندام آسیب دیده را بالا نگه دارید و یا آویزان نمائید

14 – زخم های آلود ه و گاز گرفتگی حیوانات نیاز به بستن ندارد بهتر است باز باشد

15 – به شکستگی ها ، پیچ خوردگی ها و در رفتگی ها توجه نمائید

/ 0 نظر / 11 بازدید