دایسکشن شریان کاروتید داخلی و فلج عصب کرانیال

دایسکشن شریان کاروتید داخلی و فلج عصب کرانیال

دایسکشن شریان کاروتید داخلی و فلج عصب کرانیال

یک خانم ۴۵ ساله، ۳ روز پس از شروع حاد دیسفاژی شدید، دیسفونی همراه نفس و گوش درد و وزوز دارای ضربان در گوش چپ به بخش اورژانس مراجعه کرد. در سابقه‌ی طبی نکته‌ی قابل توجهی نداشت. در معاینه‌ی انحراف زبان بیرون زده به سمت چپ دیده می‌شد که با ضایعه‌ی عصب XII کرانیال سازگار بوده، سخن گفتن هیپرنازال و انحراف کام نرم به سمت راست در زمان صدا درآوردن دیده می‌شد که با ضایعات اعصاب IX و X کرانیال سازگار بود و در معاینه‌ی لارنگوسکوپی پارالیزی طناب صوتی چپ دیده شد که نشانگر ضایعه در عصب X کرانیال بود. تصاویر تشدید مغناطیسی محوری (MRI) سر و گردن نشاندهنده‌ی دایسکشن خارج کرانیال شریان کاروتید داخلی چپ همراه پرفوزیون تأخیر یافته‌ی نیمکره‌ی چپ و بدون مدرک استروک ایسکمیک بود. شروع حاد فلج های عصب کرانیال با درد در سر، گردن یا گوش همراه بود و به این جهت تشخیص دایسکشن شریان کاروتید داخلی در نظر گرفته شد. بسیاری از فلج ‌های محیطی با اعصابIX تا XII کرانیال ارتباط دارد. این بیمار به صورت کنسرواتیو تحت درمان قرار گرفت و در معاینه‌ی پیگیری ۶ ماه بعد بهبود کامل نورولوژیک داشت.

 

/ 0 نظر / 93 بازدید