اندازه گیری زمان سیلان BT


  BT یا ( Bleeding Time  )
این آزمایش جهت بررسی اختلالات مادرزادی و اکتسابی درعمل پلاکتها و تشخیص احتمالی بیماری فون ویلبراند مورد استفاده قرار می گیرد.این تست معمولا قبل از انجام اعمال جراحی نیز همراه با تست CT  جهت بررسی صحت عمل پلاکتها درخواست می شود.

روش انجام آزمایش(روش دوک):


ابتدا بخش انتهای لاله گوش را توسط الکل ضدعفونی کرده و پس از خشک شدن ،بوسیله لانست سوراخی به عمق تقریبی 3 میلیمتردر محل ذکر شده ایجاد میکنیم.بلافاصله بعد از ایجاد سوراخ کرنومتررابکار می اندازیم.و آنگاه یک کاغذ صافی را در تناوبهای 30 ثانیه ای با خون خارج شده ازگوش تماس میدهیم.باید دقت شود که کاغذ صافی با محل سوراخ تماس داده نشود .بلافاصله پس از قطع خونریزی کرونومتر راقطع کرده و زمان را قرائت می کنیم.
حدطبیعی این  تست بین 1 الی 4 دقیقه می باشد.
افزایش BT معمولاانعکاسی از ترموبوسیتو پنی خفیف تا شدیداست و به نظر می رسد که ترمبوسیتوپنی ناشی از اختلال تولیددرمغز استخوان،در افزایش زمان سیلان بیش ازترمبوسیتو پنی ناشی از تخریب پلاکتها موثر باشد.زیرا در حالت اخیرمغز استخوان بطور طبیعی مبادرت به تولید پلاکت می نماید و پلاکتهای جوان و فعال درگردش خون افزایش می یابدو این امر موجب بقای BTدر حد نرمال می شود.

این تست نسبت عکس با تمبوسیتو پنی (با پلاکت حدود کمتراز 100هزار)ناشی از اختلال تولید در مغزاستخوان  دارد.

مصرف بعضی داروها مثل آسپرین ،ایندومتاسین و فنوتیازین و آنتی هیستامینها (از طریق تاثیر برغشای پلاکتها)اعمال پلاکت رامختل کرده و باعث افزایش BTمی شود.
بهتر است هنگام انجام تست بیمار حدود یک هفته از مصرف چنین داروهایی اجتناب کند.(به ویژه آسپرین)

توضیح:
بیمارى فون ویلبراند: سطح خونى بخشى از فاکتور هفت به نام فاکتور "فون ویلبراند" یا "کوفاکتور ریستوستین"، کاهش یافته است. فاکتور فون ویلبراند به پلاکت ها (سلول هاى خونى کنترل کننده خونریزى) کمک مى کند که به دیواره سیاهرگ یا سرخرگ بچسبند. در غیاب این فاکتور، زمان خونریزى افزایش مى یابد زیرا پلاکت ها نمى توانند به دیواره رگ بچسبند و براى توقف خونریزى تشکیل لخته دهند.
/ 0 نظر / 96 بازدید