پدیده رینود زبان

پدیده رینود زبان

پدیده رینود زبان

یک خانم ۲۰ ساله با گزارش کرختی زبان مراجعه کرد. این بیمار سابقه‌ی طولانی پدیده‌ی رینودRaynaud’s phenomenon داشت و دارای تشخیص بیماری مختلط بافت پیوندی بود. آزمایش‌ آنتی‌بادی‌های نوکلئرو آنتی بادی آنتی‌ریبونوکلئوپروتئین مثبت بود. برای پدیده‌ی رینود، با پروستاسیکلین تحت درمان بود. از دو سال پیش از مراجعه، حمله‌های متناوب کرختی زبان به همراه دیزارتری شروع شده بود. به نظر نمی‌رسید این حمله‌ها با وازواسپاسم انگشتان منطبق باشد و معمولاً ظرف ۱۵ دقیقه از بین می‌رفت. از آنجا که حمله‌ها هرگز ضمن ویزیت بیمار اتفاق نیفتاده بود، این بیمار از دوربین موبایل خود استفاده کرد تا در طول حمله از زبان عکس بگیرد. در تصویر زبان سفید برجسته‌یی دیده می‌شد که با پدیده‌ی رینود زبان سازگار بود. پدیده‌ی رینود که زبان را گرفتار می‌کند در بیمارانی دیده می‌شود که به بیماری‌های اتوایمون مانند اسکلرودرما دچارند و یا به این بیماری‌ها گرفتار نیستند. تصاویری که طی حمله‌ها توسط بیمار تهیه شده بود برای شناسایی این نوع تغییرات موقت رنگ سودمند بود. در بیمار، حمله‌های متناوب پدیده‌ی رینود ادامه داشت ولی از سایر جنبه‌ها خوب بود و روزانه ۲.۵ میلی‌گرم پردنیزولون، پروستاسیکلین و یک مهارکننده‌ی پمپ پروتون دریافت می‌کرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید