توصیه های مهم در موارد M.R.I با تزریق- آموزش به بیمار

توصیه های مهم در موارد M.R.I با تزریق

گاهی جهت تشخیص بهتر نیاز به تزریق وجود دارد که این تزریق در داخل سیاهرگ بیمار انجام می شود و داروی مورد استفاده حاجب نام دارد که بی خطر می باشد.

1. در صورتیکه تصویر برداری شما با تزریق است لطفا هر گونه حساسیت دارویی و غذایی حتما اطلاع داده شود.

2. در موارد با تزریق بیمار باید 4 ساعت قبل از انجام ناشتا باشد.

3. بیماران بستری در بیمارستان با رگ باز (آنژیوکت) مراجعه نمایند.

4. هر نوع حساسیت غذایی یا تزریق دارویی اگر در تاریخچه بیماری شما وجود دارد قبل از انجام عکس با تزریق حتما اطلاع دهید.

5. در مورد M.R.I شکم و لگن با تزریق و دینامیک کبد از 24 ساعت قبل ، از مصرف قرص آهن و غذای چرب و سنگین خودداری شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید