ازمایشات مهم- آنتی‌ژن لوکوسیت انسان HLA Typing

آنتی‌ژن لوکوسیت انسان HLA Typing HLA Typing

نام آزمایش:

HLA Typing

نام انگلیسی تست:

HLA Typing, Single Human Leukocyte Antigen

مترادف ها:

سیستم آنتی‌ژن لوکوسیت انسان، Human Leukocyte Antigen System

توضیح راجع به تست:

کمپلکس سازگاری اصلی بافتی Major Histocompatibility (MHC) Complex به عنوان یک گروه از ژن‌های کاملاً بهم چسبیده‌ای که آنتی‌ژن‌های HLA را کد می‌کنند و آنتی‌ژن‌های اصلی سازگاری بافتی هستند وجود دارند. این سیستم در پیوند عضو، سازگاری بین دهنده و گیرنده را تعیین می‌کند و در نتیجه به عنوان اصلی (ماژور) نامیده می‌شود. آنتی‌ژن HLA پپتیدهای خارجی را به دام انداخته و به گیرنده‌های سلول T عرضه می‌کند. بیش از 200 ژن در کمپلکس HLA بر روی کروموزوم 6 حضور دارند که بیش از 40 آنتی‌ژن لوکوسیتی را کد می‌کنند.

نمونه:

 لنفوسیت‌ها (جهت Serology typing)؛ گلبول‌های سفید (جهت DNA Typing).

ظرف:

لوله درب بنفش (EDTA) برای DNA Testing؛ لوله درب زرد (ACD) برای سرولوژی و DNA Testing.

نمونه‌گیری:

 نمونه بلافاصله به آزمایشگاه انتقال داده شود.

طریقه‌نگهداری:

جهت آزمایش سرولوژی در دمای اتاق نگهداری شود. جهت آزمایشات مبتنی بر DNA در یخچال نگهداری شود.

نکاتویژه:

 آزمایش سرولوژی احتیاج به لنفوسیت‌های زنده دارد ولی جهت DNA Testing سلول زنده یا مرده فرقی ندارد.

محدودهمرجع:

 تعیین هویت آنتی‌ژنهای اختصاصی لوکوسیت، آلل‌های کلاس I و II

کاربرد:

سیستم HLA در موارد زیر کاربرد دارد:

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->به عنوان یک مارکر اپیدمیولوژیک

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->به عنوان تست رد آبوت (paternity exclusion testing)

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->سازگار بودن پیوند دهنده و گیرنده جهت کاهش احتمال پس‌زدن و GVHD (Graft Versus Host Disease)

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->جهت ترانسفوزیون پلاکت سازگار در بیماران مقاوم

بسیاری از آنتی‌ژن‌های HLA با بیماری‌های خود ایمنی ارتباط دارند که تعدادی از آنها عبارتند از: اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS)؛ آرتروپاتی‌های واکنشی از جمله سندرم رایتر؛ بیماری سلیاک؛ درماتیت هرپتی فرم؛ گلومرولونفریت غشایی ایدیوپاتیک؛ سندرم گودپاسچر و پمفیگوس ولگاریس.

بیماری‌هایی که با خطر کمتری همراهی با آنتی‌ژن‌های سیستم HLA دارند عبارتند از: روماتوئید آرتریت؛ سندرم بهجت؛ لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE)؛ دیابت شیرین وابسته به انسولین (تیپ I)؛ بیاری ایدیوپاتیک آدیسون؛ بیماری گریوز (Graves)؛ بیماری هاشیموتو؛ تیروئیدیت به دنبال زایمان؛ سندرم سیکا (sicca)؛ میاستنی گراویس و اسکلروز متعدد (MS).

سیستم HLA در حفاظت در برابر اشکال شدید مالاریا نقش دارد. یک همراهی قابل اهمیت نیز بین DQBI-0602 , DQAI-0102, DRBI-15 با نارکولپسی مشاهده شده است.

محدودیت‌ها:

به غیر از ASو نارکولپسی در حال حاضر هیچ کمکی به تشخیص سایر بیماری‌ها نمی‌کند

/ 0 نظر / 53 بازدید