ازمایشات مهم- مس سرم Copper

مس سرم Copper Serum Copper

نام آزمایش:                                                                 Copper  Serum

نام انگلیسی تست:                           Copper, Serum, Urine, CSF, Liver


 مترادف:
                                                                                   CU  

توضیح راجع به تست:

مس یک عنصر کمیاب اصلی و یک کوفاکتور برای چندین آنزیم کلیدی است. مس همچنین در ساخت هموگلوبین مورد نیاز است. مس در خون به سرولوپلاسمین متصل شده و از طریق صفرا دفع می گردد.


نمونه:

سرم٬ مایع مغزی نخاعی٬ بافت٬ ادرار


نمونه گیری:

از دستکش فاقد پودر استفاده نمایید. PH نمونه ادرار را با اسیدهیدروکلریک یا اسیدنیتریک به 2 برسانید.


ظرف:

باید از لوله های عاری از عناصر کمیاب وفاقد ضد انعقاد استفاده گردد. ظرف پلاستیکی و ترجیحا پلی اتیلن٬ شسته شده با اسید برای ادرار.

• کاهش مس سرم:

 نفروز(دفع سرولوپلاسمین در ادرار) ; بیماری ویلسون٬ کاهش مس توتال سرم به همراه کاهش سرولوپلاسمین سرم و افزایش مس آزاد سرم که منجر به رسوب آن در بافت های مختلف و ترشح آن در ادرار می گردد; لوسمی حاد در مرحله فروکش ; بعضی از موارد کم خونی فقرآهن در کودکی ; کواشیورکور و مصرف کورتون.


• افزایش مس سرم:

 سیروز صفراوی; عفونت ها (حاد و مزمن); لوسمی ها (حاد و مزمن); لنفوم بدخیم ; هموکروماتوز; افزایش CRP ; کم خونی(پرنشیوز٬ فقرآهن٬ آپلاستیک); پرکاری و کم کاری تیروئید ; بیماری های بافت همبندی(SLE , RA) ; بارداری و مصرف OCP و استروژن.


متدولوژی:

روش اسپکترومتری جذب اتمی (AAS)


محدودیت ها:

از آنجایی که سرولوپلاسمین یک پروتئین واکنشگر فاز حاد است هم مس و هم سرولوپلاسمین در التهابات و مصرف استروژن افزایش می یابند. بنابراین مس سرم در موارد حاملگی٬ مصرف OCP و آرتریت روماتوئید بالا می رود.

 


اطلاعات تکمیلی:

مس فلزی با عدد اتمی 29 و وزن اتمی 63 است که دارای نمک های بالقوه سمی است. این عنصر کمیاب نقش مهمی در تغذیه داشته و در پروتئین های مختلفی نظیر سرولوپلاسمین٬ اریتروکوپرئین٬ سیتوکروم اکسیداز C و تیروزیناز وجوددارد. کمبود مس هرچند نادر است ولی سبب بروز کم خونی هیپوکروم - میکروسیتیک٬ نوتروپنی و تغییرات استخوانی می شود. کمبود مس همچنین در بیماران تحت TPN (تغذیه کامل وریدی)٬ نوزادان و کودکان نارس و نیز کودکان نجات یافته از سوء تغذیه شدیدپروتئین- کالری دیده می شود. دراین حالت کم خونی ایجادشده به آهن و ویتامین ها پاسخی نداده و لکوپنی با شمارش لکوسیتی کمتر از 1500 میکرولیتر بر میلی متر مکعب دیده می شود.

محدوده مرجع:


*سرم: مردان : µg/ml 0/7-1/5 زنان: 55/1-85/0 µg/ml
*در مایع مغزی نخاعی: 35-6 ng/ml که در بیماری ویلسون با درگیری عصبی تا سه برابر افزایش می یابد.
*کبد: ng/g dry weight 9-45
*ادرار: µg/24h 15-60

/ 0 نظر / 73 بازدید