هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine Sulfate

هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine Sulfate

نام علمی دارو (ژنریک):    Hydroxychloroquine Sulfate

گروه دارویی:داروهای ضد مالاریا       Antimalarials     

    موارد مصرف

 سولفات هیدروکسی کلروکین یک داروی ضد مالاریا 4-آمینوکینولین می باشد که عملکردهای مشابهی با کلروکین دارد. اما عمدتاً در درمان روماتوئیدآرتریت و SLE کاربرد دارد. هم چنین در درمان حساسیت پوست به نور کاربرد دارد. به صورت خوراکی تجویز می گردد. در روماتوئید آرتریت و SLE ممکن است پاسخ درمانی تا 6 ماه ظاهر نگردد ولی اگر بعد از آن مدت بهبودی حاصل نشد درمان می بایست قطع شود. در انگلستان معمولاً درمان با دوز 400 mg در 2 دوز تقسیم شده و همراه با غذا شروع می شود. در آمریکا دوز آغازین پیشنهاد شده 400 تا 600mg برای روماتوئید آرتریت و 400 میلی گرم یک یا دو بار در روز برای SLE می باشد و دوز نگهدارنده 200 تا 400 mg روزانه می باشد که نباید از mg/kg 5/6 تجاوز کند. برای پرهیز از تجویز دوزهای زیاد در افراد چاق لازم است که دوزهای لازم به نسبت وزن بدن تجویز شوند. در کودکان حداکثر دوز mg/kg 5/6 می بایست تجویز گردد.

    مکانیسم اثر

 همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

  عوارض جانبی

 همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

 تداخل دارویی

 همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

    تولیدات  این دارو (نام های فارسی)

قرص هیدروکسی کلروکین امین 200 میلی گرم                     

قرص هیدروکسی کلروکین-تدافارم 200 میلی گرم                               

قرص هیدروکسی کلروکین روزدارو 200 میلی گرم                            

قرص مداکوئینیل 200 میلی گرم                             

   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)

HYDROXYCHLOROQUINE AMIN 200MG TAB                                

HYDROXYCHLOROQUINE-TEDAPHARM 200MG TAB                             

HYDROXYCHLOROQUINE RUZDAROU 200MG TAB                                

MODAQUENIL 200MG TAB                               

/ 0 نظر / 19 بازدید