فهرست برترین دانشگاه های علوم پزشکی ایران

   

پایگاه رتبه بندی وبومتریکس در اسپانیا جدیدترین رتبه بندی وب سایت دانشگاههای جهان در سال 2014 را اعلام کرد که بر اساس آن بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان برمبنای چهار شاخص اصلی رتبه بندی شدند. پایگاه رتبه بندی وبومتریکس بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را برمبنای شاخص EXCELLENCE که نشان دهنده تعداد مقالاتی است که از دانشگاه در نمایه استنادی اسکوپوس از لحاظ میزان استنادات جزء 10 درصد برتر است، شاخص OPENNESS که تعداد فایل های وب سایت دانشگاه که در گوگل اسکالر نمایه شده است، شاخص PRESENCE یا همان تعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت دانشگاه در گوگل و شاخص IMPACT که نشان دهنده تعداد External Back links  و Referring Domain  وب سایت  دانشگاه است، رتبه بندی شده اند. نتایج این رتبه بندی هر 6 ماه یکبار منتشر می شود و گزارش آخر به نام گزارش ژانویه 2014 منتشر شده است. 
در میان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صعود 449 پله ای از رتبه 1807 به رتبه 1358 جهانی و از رتبه پنجم به رتبه چهارم در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارتقاء یافته و توانسته است از رتبه 16 به رتبه 10 در کل دانشگاههای کشور (شامل دانشگاههای وزارت بهداشت ودانشگاههای وزارت علوم  و ...) صعود کند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان شمالی، گناباد، اهواز، ارتش، بوشهر، لرستان، زاهدان، قم، همدان، مشهد و شیراز نسبت به رتبه بندی قبلی، رشد بالای 25% را به دست آورده‌اند.
 

جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های علوم پزشکی ایران

ردیف

نام دانشگاه

رتبه جهانی

رتبه کشور

PRESENCE

IMPACT

OPENNESS

EXCELLENCE

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

615

2

714

1127

466

552

2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1184

6

781

2389

704

1418

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1259

8

1086

3163

334

1288

4

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1358

10

1057

2539

784

1642

5

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

1461

13

1388

3278

1475

1052

6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1883

17

3804

3892

1120

1500

7

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2859

27

5040

5589

2180

1984

8

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2926

28

1185

5391

3126

3010

9

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3105

32

3115

5533

2540

2728

10

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3253

35

1599

6073

4952

2646

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3645

41

3588

7254

5411

2010

12

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3805

43

3308

7502

4886

2246

13

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3995

45

6130

6128

2776

3133

14

دانشگاه علوم پزشکی همدان

4017

47

2722

6229

2864

3898

15

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4212

49

3279

7216

8956

2246

16

دانشگاه علوم پزشکی یزد

4286

52

5494

5272

1911

4491

17

دانشگاه علوم پزشکی اراک

4288

53

3575

5544

11445

2728

18

دانشگاه علوم پزشکی قم

4346

55

2436

5089

3253

5155

19

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4404

56

4799

6470

4126

3412

20

دانشگاه علوم پزشکی بابل

4436

57

1707

7550

8329

2938

21

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

4483

58

3976

5499

4733

4128

22

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5081

66

5902

9289

3114

/ 0 نظر / 28 بازدید