تست TTG-IgA

      تست آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز (Anti- Tissue Transglutaminase ) یا Anti- TTG

  اندازه گیری آنتی بادی علیه اندومیزیوم و گلیادین و ترانس گلوتامیناز  بافتی (tTG) در تشخیص سرولوژیک انتروپاتی حساس به گلوتن (بیماری سلیاک یا اسپروی غیر گرمسیری) و درماتیت هرپتیفورم بکار می رود. بیماری سلیاک یک بیماری خود ایمن است که در افراد مستعد به صورت اسهال مزمن و حساسیت به گلوتن (ترکیبی از پروتئین های مختلف در گندم، جو، چاودار و دیگر غلات) بروز میکند.

/ 0 نظر / 57 بازدید