تست G6PD

این تست برای بررسی کمبود آنزیمG6PD در بیماران دچار همولیز پس از مصرف برخی داروهای  و مواد غذایی اکسید کننده کاربرد دارد.

شرح آزمایش: G6PD آنزیم مسیر سوخت و ساز گلوکز است. کمبود این آنزیم باعث رسوب هموگلوبین و تغییر غشای گلبول قرمز میشود که این امر میتواند باعث ایجاد درجات مختلفی از همولیز گردد.این بیماری یک صفت مغلوب وابسته به جنس است که برروی کروموزوم X حمل میشود. در مردان به دلیل دارا بودن تنها یک کروموزوم X در صورت دریافت این کروموزوم معیوب از مادر به این بیماری مبتلا میشوند ولی در زنان به دلیل داشتن دو کروموزوم X اگر یکی از این کروموزوم ها سالم باشد تنها ناقل بوده و بیماری را ظاهر نمیکنند. بنابراین این بیماری اغلب در مردان وجود داشته و از طریق مادران ناقل به پسران منتقل میشود.. در حدود 15-10٪ از جمعیت به این بیماری مبتلا میشوند

لام خون محیطی: در لام خون محیطی در صورت رنگ آمیزی حیاتی میتوان  اجسام هینز را که ناشی از رسوب هموگلوبین هستند مشاهده نمود البته در گلبولهای جوان دیده نمیشود.

افزایش سطح: در کم خونی پرنسیوز،کم خونی مگالوبلاستیک، خونریزی مزمن، انفارکتوس میوکارد، اغمای کبدی، هیپرتیروئیدی. در این موارد میزان آنزیم افزایش داشته و کمبود آن مشخص نمیشود.

کاهش سطح: در موارد مبود G6PD ،آنمی همولیتیک و آنمی های نادر غیر اسفروسیتی

/ 0 نظر / 19 بازدید