آگهی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی-مرداد 1392

((فراخوان شناسائی  و دعوت به همکاری جهت واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ))

مرداد ماه سال 1392

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد در نظر دارد جهت واحد های تابعه خود، افراد  واجد شرایط رشته های شغلی ذیل را از طریق فراخوان، شناسائی و با در نظر گرفتن اولویتهای مربوطه و در صورت نیاز بعد از برگزاری آزمون یا مصاحبه و تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن شرایط ذیل، بصورت قرارداد تبصره 3 و 4 ماده 2 آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیئت علمی  دانشگاه دعوت به همکاری نماید.


تذکرات

1-  با توجه به اینکه فراخوان  منتشره به منزله شناسائی متقاضیان میباشد. بدیهی است ثبت نام در این فراخوان هیچ گونه تعهدی را جهت به کارگیری برای دانشگاه ایجاد نمی نماید. لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین متقاضیان و با عنایت به مفاد فراخوان، دعوت به همکاری صورت می پذیرد. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

2- در صورت دعوت به همکاری  نیروهای دعوت شده به هیچ وجه امکان انتقال یا جابجائی ندارند. لذا حتماً در انتخاب شهر محل درخواست دقت لازم را مبذول دارید.

3- دانشگاه  میتواند از بین ثبت نام کنندگان صرفاً در رشته هایی که مورد نیاز می باشد، دعوت به همکاری نماید.

4- انعقاد قرار داد یکساله می باشد و در صورت کسب حد نصاب نمره ارزشیابی سالیانه و نیاز واحد قرارداد تمدید خواهد شد .

5- در صورتی که برای رشته ها  یا رشته ای مصاحبه در نظر گرفته شود از طریق سایت اطلاع  رسانی خواهد شد.


دریافت فایل PDF آگهی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید