ریتم ایدیوونتریکیولار یا Ventricular escape pacemaker

ریتم ایدیوونتریکیولار یا Ventricular escape pacemaker

زمانی که گره ی AV در تولید ایمپالس ناتوان باشد (بخاطر تحریک واگ) و یا ایمپالس از گره ی SA  تولید شود و از AV  نگذرد (در اثر بلوک  کامل گره AV)، در اینصورت سیستم پورکنژ بعنوان پیس میکر عمل کرده و اقدام به تولید ایمپالس الکتریک می کند.
در صورتی که اشکال در گره ی AV نباشد، QRS پهن و غیر طبیعی است و بیش از 0.12 ثانیه طول می کشد و P وجود ندارد و موج مخالف کمپلکس QRS می باشدو فاصله ی QT طولانی است.
در اینصورت فرد دچار LOC  می شود و علائم مربوط به کاهش cardiac output است.
ما باید در درمان این اختلال بذنبال علت زمینه ای آن باشیم. برای بیمار آتروپین تجویز می شود و از پیس میکر پوستی نیز استفاده می گردد.

/ 0 نظر / 29 بازدید