بیوپسی کبد


 
بیوپسی کبد Liver biopsy

چرا شما به نمونه برداری کبد احتیاج دارید؟

لازم است تا آزمایش نمونه برداری کبد برای بررسی بیشتر وضعیت سلامتی کبد و کمک در جهت درمان

بهتر شما بعمل آید. نمونه برداری از کبد تکمیل کننده آزمایشات قبلی شما می باشد. نمونه برداری از

کبد برای شما درخواست شده است تا با انجام آن و مطالعه نمونه کوچکی از کبد شما زیر میکروسکوپ

توسط پزشک آسیب شناسی، اطلاعات بیشتری از وضعیت کبد شما و در نتیجه نحوه و چگونگی درمان

شما بدست آید. این آزمایش برای تعداد زیادی از بیماران کبدی درخواست می شود. بسیاری از بیمارانی

که هم اکنون تحت درمان می باشند، قبل از آن تحت نمونه برداری کبد قرار گرفته بودند.

 چه موقع به نمونه برداری کبد احتیاج می شود؟

نمونه برادری از کبد موقعی توصیه می شود که آزمایشات اولیه خون شناسی بعمل آمده، ولی تشخیص

قطعی برای تعیین علت یا و ضعیت کبدی و تصمیم گیری در مورد درمان حاصل نشده است. بنابراین نمونه

برداری از کبد شما برای روشن شدن بیشتر موارد حاصل نشده توصیه می شود.

 با بیوپسی کبد چه نتیجه ای بدست می آید؟

در نمونه برداری از کبد و بررسی روی نمونه کبد جزئیات کاملتری از آنچه در کبد رخ داده است، بدست

می آید که با انجام سونوگرافی کبد یا سایر آزمایشات و عکس برداری های دیگر بدست نمی آید. با

نمونه برداری کبد از شدت و میزان پیشرفت بیماری کبدی نیز مطلع می شویم. یعنی مواردی از

بیماریهای کبدی بسیار خفیف می باشد که شاید احتیاج به درمان  نداشته باشد و گاهی شدت  آسیب

به کبد زیاد و شدید می باشد که باید مراقبت و توجه خاص در طول درمان برای شما انجام شود.

تشخیص نهایی بعضی از بیماریهای کبد مانند کبدچرب و بیماری ویلسون و هپاتیت خودایمنی و افزایش

بار آهن کبد تنها با انجام نمونه برداری از کبد داده شود. شدت آسیب و صدمه ناشی از ویروس هپاتیت B

و هپاتیت C تنها با نمونه برداری از کبد قطعی می شود.

نمونه برداری ازکبد چیست؟

کبد یک عضو بزرگ بدن به اندازه تقریبا یک توپ فوتبال است که در قسمت بالا و راست شکم زیر

دنده های قفسه سینه قرار دارد. قبل از نمونه برداری از کبد با انجام آزمایشات خونی اولیه از سلامت

وضعیت انعقادی خون شما مطمئن شده و با سونوگرافی شکم طبیعی بودن کبد بررسی می شود. این

اقدامات برای پزشکی از نظر سلامت بدن و کبد و عدم مشکلات خونریزی بعد از نمونه برداری از کبد

بسیار مهم است. همچنین لازم است تا بیمار قبل از نمونه برداری از کبد داروهایی همچون آسپرین و

بروفن و ایندومتاسین و وارفارین و تیکلوپدین که معمولا برای بیماران قلبی و بیماران دریچه ای قلب مصرف

می شود، مصرف نکنند. این عدم مصرف و قطع دارو موقتی خواهد بود و چند روز بعد از نمونه برداری از

کبد می توانید داروهای خود را شروع کنید. بنابراین قبل از نمونه برداری از کبد پزشک خود را از نام داروی

مصرفی خود و هرگونه حساسیت دارویی احتمالی مطلع کنید.

برای آمادگی قبل از نمونه برداری کبد چه اقداماتی باید انجام دهید؟

از شما خواسته می شود تا با انجام آزمایشات خون و سونوگرافی از سلامت خون و کبد شما مطمئن

شد. همچنین لازم است تا حداقل شش ساعت قبل از نمونه برداری از کبد از خوردن غذا پرهیز کنید. این

بدین معنا است که برای نمونه برداری از کبد باید ناشتا باشید. بعضی از پزشکان تنها قبل از انجام نمونه

برداری از کبد ممکن است از شما بخواهند تا مقدار کمی چای یا شیر بنوشید.

داشتن یک همراه برای پیگیری اقدامات پذیرش و تحویل نمونه کبد و ترخیص شما کمک کننده می باشد،

گرچه خود شما نیز می توانید این کارها را انجام دهید.

برای انجام نمونه برداری کبد به یک سوزن بیوپسی کبد نیز احتیاج است. این سوزن وظیفه گرفتن و بیرون

آوردن نمونه کبد را انجام می دهد. این سوزن معمولا از داروخانه تهیه می شود.

نمونه برداری از کبد در کجا انجام می شود؟

نمونه برداری از کبد معمولا داخل بیمارستان انجام می شود تا مراقبت کافی و مطمئن از شما بعمل آید.

این کار معمولا در ابتدای صبح و با کمک پرستار روی تختی که در یک اتاق با تجهیزات کافی قرار دارد انجام

می شود.

نمونه برداری از کبد چگونه انجام می شود؟

بعد از پذیرش از شما خواسته می شود تا لباس خود را ساده تر کنید تا مزاحم نباشد. بعد از آن شما

روی یک تخت به حالت خوابیده به پشت (طاق باز) می خوابید. قبل از خوابیدن روی تخت حتما اگر

احساس پری مثانه یا روده می کنید به دستشویی بروید، چراکه شما حداقل تا 2 ساعت بعد از نمونه

برداری باید به پهلوی راست روی تخت بخوابید و بهتر است در این مدت از تخت پایین نیایید. بعد از

آماده شدن نهایی یک پرستار از دست چپ شما یک راه وریدی رگ گیری می کند و سرمی را به آن وصل

می کند. از این راه پزشک داروی مسکن و ضد درد برای شما استفاده می کند. با این داروی مسکن و

ضد درد، ورود سوزن نمونه برداری به بدن و کبد کمتر احساس می شود. شما با این دارو بهیچ وجه

بیهوش نمی شود و در تمام مراحل نمونه برداری کبد می توانید با پزشک همکاری کنید. تا اینجا

هیچگونه اقدام دردناکی برای شما انجام نشده است.

در زمان نمونه برداری از کبد در حالیکه به پشت روی تخت (طاق باز) و نزدیک لبه راست تخت خوابیده اید،

از شما خواسته می شود تا دست راست خود را زیر سرخود بگذارید. لباس ناحیه قفسه سینه سمت

راست کنار زده می شود و پزشک محل دقیق انجام نمونه برداری از کبد را با انگشتان دست خود

مشخص می کند و علامت می گذارد. سپس با ماده ضدعفونی بتادین کافی محل نمونه برداری

ضدعفونی می شود. در این زمان شما با داروی مسکن کمی خواب آلوده شده اید با یک سوزن نازک

ماده بیحس کننده موضعی گزیلوکائین داخل پوست در فضای بین دنده ای شما تزریق می شود. ممکن

است سوزش ورود این سوزن را احساس کنید. بعد از آن با اثر این داروی بیحس کننده موضعی و تزریق

بیشتر داروی مسکن احساس بیشتری از درد نخواهید داشت. پزشک محل ورود سوزن نمونه برداری را با

یک تیغ خیلی ظریف باز کرده و سپس سوزن نمونه برداری از پوست و فاصله بین دنده ای به سمت کبد

شما عبور داده می شود. باتوجه به اندازه بزرگ کبد سوزن آهسته آهسته به سطح کبد نزدیک

می شود. از شما خواسته می شود تا با تنفس آهسته ولی بلند پزشک خود را به رسیدن سوزن

نمونه برداری به سطح کبد کمک کنید. سپس از شما خواسته می شود تا برای چند لحظه کوتاه تنفس

نکنید. در این لحظه از راه دهان یا بینی برای چند لحظه نفس نکشید، در این زمان پزشک با کمک سوزن

نمونه برداری ظرف چند ثانیه تکه کوچکی از کبد شما را نمونه برداری می کند. ممکن است عبور دادن

سوزن و نمونه برداری برای 2 بار تکرار شود تا نمونه کافی بدست آید. سپس محل نمونه برداری بدقت

پانسمان می شود و از شما خواسته می شود تا روی پهلوی راست خود روی کیسه ای از شن بخوابید

تا محل نمونه برداری بیشتر پانسمان و محافظت شود. احتیاجی به بخیه نیست.

بعد از نمونه برداری از کبد چه می شود؟

نمونه کبد بدست آمده در شیشه حاوی محلول مخصوص (فرمالین) جهت نگهداری نمونه بافت کبد قرار

داده شده و برای ارسال به آزمایشگاه آسیب شناسی آماده می شود. برچسبی با عنوان نام بیمار و

تاریخ انجام نمونه برداری روی آن شیشه زده می شود شما نیز باید چهار ساعت تحت نظر باشید. در این

چهار ساعت نباید غذا بخورید و مقداری سرم وارد رگ شما می شود. فشار خون و نبض شما مرتب

توسط پرستار اندازه گیری می شود. برای حداقل 2 ساعت باید به پهلوی راست خوابیده باشید. درصورت

وجود درد مسکن اضافی تجویز خواهد شد. تمام این مراحل که توسط پزشک و پرستار با تجربه انجام

می شود مطمئن و بدون خطر است.

ازهر صد بیمار تحت نمونه برداری کبد 3-2 بیمار ممکن است جهت برخی مشکلات بدنبال نمونه برداری

در بیمارستان بیشتر تحت نظر گرفته شوند. عارضه شایعتر نمونه برداری از کبد احساس درد در محل ورود

سوزن و سمت راست شکم و یا شانه راست است. این احساس درد معمولا مبهم و خفیف است. این

احساس درد معمولا با نفس کشیدن قدری بیشتر می شود و ظرف چند ساعت تا یک روز بعد معمولا از

بین می رود. گاهی اوقات این درد ممکن است بیشتر طول بکشد و بعد از مرخص شدن تا مدت ها از درد

خفیفی را در محل نمونه برداری داشته باشید. برای کاهش درد می توانید از مسکن خوراکی مثل قرص

استامینوفن استفاده کنید. مصرف قرص استامینوفن برای کاهش درد عارضه ای برای کبد ندارد. بهتر

است قرص آسپرین و یا پروفن استفاده نشود. در صورت درد شدیدتر که به این داروها جواب ندهد بهتر

است با پزشک یا بیمارستانی که در آن نمونه برداری شده اید تماس بگیرید.

در اثر احساس ناشی از نمونه برداری از کبد ممکن است قدری افت فشارخون همراه با کاهش تعداد

نبض رخ دهد. داشتن آرامش و تجویز سرم و مسکن در صورت وجود درد می تواند به رفع آن کمک کند.

درصورت برطرف نشدن افت فشار خون و باقیمان آن باید به پزشک اطلاع داده شود. خونریزی از محل

نمونه برداری معمولا خیلی کم می باشد. مقادیر بسیار کم خونریزی داخل کبد یا شکم ممکن است رخ

دهد و معمولا مشکلی بجز درد خفیف ایجاد نمی کند. از هر 1000 بیمار تحت نمونه برداری کبد 3 بیمار

ممکن است دچار خونریزی بیشتر شوند. خونریزی معمولا در ساعات اولیه رخ می دهد. برای همین شما

باید حداقل 4 ساعت تحت نظر باشید. علامت ادامه خونریزی افت فشارخون و افزایش ضربان قلب

می باشد که در اینصورت شما باید برای مدت بیشتری در بیمارستان تحت نظر باقی بمانید. عوارض دیگر

نمونه برداری مثل نشت صفرا به داخل شکم و سوراخ شدن کیسه صفرا یا روده و عفونت بسیار نادر

می باشد و با درد و ناراحتی شدید شکم و تب و لرز مشخص می شود. درصورتیکه شما درد و ناراحتی

بعد از نمونه برداری دارید به پرستار یا پزشک خود اطلاع دهید.

اثر خواب آلودگی داروهای مسکن ممکن است برای چند ساعت در شما باشد. توصیه می شود تا در این

روز خود رانندگی نکنید.  میتوانید از وسایل نقلیه ای که توسط دیگران هدایت می شود استفاده کنید. در

صورتیکه احساس خواب آلودگی شدید دارید از حرکت به تنهایی و بدون همراه نیز اجتناب کنید و تا

رسیدن به منزل در کنار و با همراه خود حرکت کنید. امروز را بیشتر در منزل استراحت کنید و از فعالیت

سنگین مثل بلند کردن اجسام سنگین پرهیز کنید. امشب شام سبکی مثل سوپ بخورید. به مصرف

داروی خاص یا آنتی بیوتیک احتیاج نیست. در صورت احساس درد میتوانید قرص مسکن استامینوفن 

یکعدد هر شش ساعت مصرف کنید. فردا با استحمام میتوانید پانسمان کوچکی که روی محل نمونه

برداری است را بردارید ودور بریزید. فردا میتوانید غذای عادی مصرف کنید و فعالیت طبیعی و عادی داشته

باشید. جواب نمونه برداری خود را ظرف روزهای آینده از آزمایشگاه آسیب شناسی که نمونه کبد را ت

حویل داده اید دریافت و برای پزشک معالج خود ببرید.

 دستورات و مراقبت های لازم در بیوپسی کبد سرپایی

 1-             NPO (بجز مصرف داروهای قبلی بیمار)

2-             استراحت مطلق به پهلوی راست روی کیسه شن تا 4 ساعت بعد از بیوپسی کبد

3-             سرم 500 cc  1/3-2/3 از دست چپ گرفته شود. (KVO)

4-             کنترل علائم حیاتی (طبق چارت ضمیمه و درج آن در چارت)

5-             IV,  5 mg,  Amp. Midazolam آهسته فقط توسط پزشک انفوزیون شود.

6-            IV,  25 mg,   Amp. Pethedin آهسته درصورت درد شدید انفوزیون شود. (PRN)

7-            درصورت افت علائم حیاتی یا درد شدید اطلاع داده شود.

8-            درصورت طبیعی بودن علائم حیاتی و عدم درد شکم بعد از 4 ساعت بیمار قابل ترخیص است.


 
/ 0 نظر / 99 بازدید