اکوکاردیو گرافی ترانس از وفاژنال TEE

اکوکاردیو گرافی ترانس از وفاژنال TEE

موضوع تست :
سونوگرافی
یافته های طبیعی : وضعیت اندازه و حرکت طبیعی عضله قلب، دریچه ها و حفره های قلبی
تشریح تست و فیزیولوژی آن
با TEE امکان تصویر برداری اولترانسوبیک قلب از نقطه ای مناسب در پشت قلب فراهم می شود و بدین وسیله از ایجاد مانع امواج صوتی توسط بافتهای زیر جلدی، قفسه سینه و ریه ها جلوگیری می شود در این روش با استفاده از یک ترانس دیوسر سونوگرافیکی با فرکانس بالا که توسط اندوسکوپ در مری قرار می گیرد، میتوان تصاویری با وضوح بیشتر نسبت به آنچه که به طور روتین حین اکوکارردیوگرافی ترانس توراسیک گرفته می شود بدست آورد. جهت TEE انتهای دیستال آندوسکوپ تا مری پیش می رود. ترانس دیو سر در پشت قلب قرار داده میشود. کنترلهای روی بسته آندوسکوپ امکان چرخیدن و انعطاف ترانس دیو سر را به هر دو صفحه قدامی – خلفی دلاترال راست و چپ فراهم میکند.
در TEE بدلیل فرکانس بالای امواج صوتی و نزدیکی بیشتر ترانس دیو سر به ساختمانهای قلب تصاویر بدست آمده در مقایسه با اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک روتین، وضوح بیشتری دارند.
TEE در بررسی نمودن ساختمانهایی که توسط پروپ ترانس توراسیک قابل دستیابی## نیست یا به خوبی رویت نمی شود مفید است. TEE بخصوص در بیماران چاق یا افرادی که فضای ریوی وسیعی دارند، مفید است.

این تست برای اهداف زیر انجام میشود
1. برای مشاهده بهتر دریچه میترال
2. افتراق دادن توده ها و تومورهای داخل قلب از توده ها و تومورهای خارج قلبی
3. برای مشاهده بهتر دیواره دهلیزی ( از نظر نقص های دیواره دهلیزی )
4. برای تشخیص دیسکسیون آئورت توراسیک
5. تشخیص بهتر و جتاسیونهای دریچه ای که نشان دهنده آندوکاریت هستند.
6. براین تعیین منشاء قلبی آمبولی شریانی
7. برای تشخیص دادن بیماری شریان کرونری
همچنین می توان از TEE حین عمل جراحی برای مونیتور کردن بیماران پر خطر از نظر ایسکمی استفاده کرد. TEE یک شاخص بسیار حساس در ایسکمی میو کارد است زیرا حرکت عضله ایسکمیک خیلی با حرکت عضله طبیعی فرق میکند. TEE جهت مانیتور کردن بیمارانی که خطر ایسکمی حین جراحی در آنها بعلت بیماری عروقی کرونری بالاست مثلا به هنگام انجام جراحیهای ماژور بروی شکم، عروق محیطی و شریان کاروتید انجام می شود. اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژئال برای تشخیص دادن ایسکمی حساس تر از الکتروکاردیوگرافی (EKG ) است. TEE همچنین حین عمل جراحی برای بررسی نتایج عمل در بیماریهای دریچه ای یا مادرزادی قلب به کار می رود. بعلاوه TEE حساس ترین تکنیک برای کشف آمبولی هوا یعنی عارضه ای جدی که در اعمال جراحی سیستم عصبی در وضعیت عمودی (لامینکتومی گردنی ) بوجود می آید.

کنتراندیکاسیون ها
- بیماران مبتلا به پاتولوژی شناخته شده در قیمت فوقانی مری.
- بیماران مبتلا به واریس مری شناخته شده .
- بیماران مبتلا به دیورتیکول زنکو.
- بیماران دچار انبورمالیتی های مری (مثل تنگی ناشی از دیورتیکول ، اسکلرودرمی ازوفاژیت).
- بیمارانی که اعمال جراحی قلبی مری داشته اند .
- بیمارانی که قادر به همکاری نیستند .
عوارض بالقوه
- پرفوراسیون یا خونریزی مری .
- آریتمی های قلبی .
شیوه کار ومراقبت بیمار
قبل از انجام تست
- روش انجام کار برای بیمار شرح داده شود.
- بیمار باید از 4 الی 6 ساعت قبل از تست ناشتا باشد .
- هرگونه پروتز دهانی باید خارج شود .
حین انجام تست
معمولا با استفاده از #### ریازپین های کوتاه اثر وریدی بیمار را تشکیل می دهند گاهی از آرام بخش #####################
- از لیدهای EKG استفاده کرده وبه طور مداوم ریتم قلبی بیمار را مونیتور####.
- کاف فشارسنج را بسته وبه طور دوره ای فشارخون بیمار را مانیتور کنید .
- گاهی دربیمارانی هک آرام بخش زیاد دریافت کرده اند باید با استفاده از اکسی متری ضربانی میزان اشباع اکسیژن را سنجید .
مراحل انجام تست در زیر توجه کنید :
1. برای مهار کردن رفلکس gag با استفاده از بیحس کننده های موضعی ، حلق را بی حس کنید .
2. بیمار را دروضعیت خوابیده به پهلوی چپ قراردهید .
3. لوله از طریق دهان تا قسمت فوقانی مری رانده می شود .
4. از بیمار درخواست می شود تا لوله را ببلعد وبدین ترتیب ترانس دیومتر تا وضعیت پشت قلب به پیش می رود .
5. اتاق تاریک شده وتصاویر سونوگرافیکی بر روی مانیتور نمایش داده می شود بعد از مشاهده تصویر سونوگرافیکی مورد نظر می توان از آن عکس هایی گرفت .
این روش توسط کاردیولوژیست (فلو اکو) یا یک آندوسکوپیست درحدود 20 دقیقه در اتاق آندوسکوپی انجام می شود این روش را می توان بربالین بیمار نیز انجام داد ناراحتی مختصری با انجام این روش برای بیمار ایجاد می شود .


بعد از تست
برای خنتی کردن اثرخواب آلودگی نارکوتیک ها می توان ار نالوکسان یا مازیکون استفاده کرد .
تا یک ساعت بعد از انجام تست بیمار را ازتردیک تحت نظر داشته باشید تا اثر را ###### از بین برود .
یافته های غیر طبیعی
- ایسکمی میوکارد
- انفارکتوسی میوکارد
- بیماری دریچه ای قلب
- ترومبوس داخل قلبی
- وجتاسیون دریچه ای قلب
- نقص در دیواره دهلیزی وبطنی
- کاردیومیوپاتی
- ویلاتاسیون واضح حفرات قلبی
- تومورهای قلبی

/ 0 نظر / 60 بازدید