تست کومبز coombs test

از این تست برای شناسایی آنتی‏بادیهای ناقص ـ که بر روی RBC نشسته و آنها را حساس کرده است استفاده می‏شود. این تست به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‏شود. اساس این تست بر ایجاد شبکه بین آنتی‏بادیهای ناقص در سطح گلبولهای قرمز حساس شده (توسط AHG) برای ایجاد آگلوتیناسیون می‏باشد. این تست در دو مرحله کلی انجام می‏شود

/ 0 نظر / 11 بازدید