M.R.I در آنژیوگرافی سرخرگ ها و سیاهرگ ها-M.R.A و M.R.V

M.R.I در آنژیوگرافی سرخرگ ها و سیاهرگ ها

M.R.I در آنژیوگرافی سرخرگ ها تحت عنوان M.R.A و در سیاهرگ ها به صورت M.R.V شناخته می شود . این موضوع خصوصاً در بررسی وضعیت انسداد و گرفتگی رگ های مختلف ناحیه سر و گردن مورد استفاده قرار می گیرد .

* آمادگی های پیش از انجام M.R.A و M.R.V

آمادگی های عمومی آمادگی های اختصاصی

نتایج داپلر و عکس های قبلی خود را همراه داشته باشید . امکان دارد که از کنتراست تزریقی نیز استفاده شود . لذا حتماً از ۴ ساعت قبل ناشتا بوده ، سابقه حساسیت دارویی ، غذایی و تنفسی را به پزشک اطلاع دهید . * بیمار گرامی امروزه تصاویر M.R.I به سرعت بازسازی می شوند ولی بهتر است متخصصین و کارشناسان در مواقع غیراوژانس ۴۸-۲۴ ساعت زمان داشته باشند تا بتوانند با دقت و بدون عجله تصاویر را به بهترین وجه ممکن بازسازی و تفسیر نمایند .

/ 0 نظر / 80 بازدید