انزیم های کبدی

انزیم های کبدی

بزرگترین غده بدن است و بعد از پوست بزرگترین عضو بدن است که در زیر پرده دیافراگم قرار گرفته است کبد در بسیاری از اعمال متابولیکی بدن از جمله پروتئین سازی و سم زدایی شرکت دارد . از دیگر اعمال سلولهای کبدی ذخیره سازی مواد مختلفی از جمله تری گلیسرید ، گلیکوژن و ویتامینها می باشد ، اعمال متابولیکی سلولهای کبدی که مهمترین آن گلوکونئوژنز یا تبدیل چربیها و اسید های آمینه به گلوکز و دآمیناسیون اسیدهای آمینه برای تولید اوره است .

آنزیمهای پلاسما :

در پلاسما دو دسته آنزیم وجود دارد :

1. آنزیم هایی که عمل بخصوصی را در خون به عهده دارند مانند فاکتورهای انعقادی

2. آنزیم هایی که در اثر ضایعات وارد به سلولها و متلاشی شدن آنها وارد خون می شوند.

در افراد سالم فعالیت آنزیمها در پلاسما در سطح نسبتاً پائینی قرار دارد . البته سطح بعضی از آنزیمهای پلاسما متعاقب ورزش ( CK ) و غذا خوردن ( Alp ) افزایش پیدا می کند .

افزایش سطح آنزیمهای پلاسما به علت تراوش غیر طبیعی آنها از سلولها و ورودشان به جریان خون به یکی از حالات زیر بستگی دارد :

1- نکروز یا ضایعات شدید سلولی که بیشتر در اثر نرسیدن خون به سلول یا مواد سمی ایجاد می شود که این آنزیمها جزو آنزیمهای سیتوپلاسم سلول هستند .

2- افزایش تکثیر سلولی : این حالت در بیماری نئوپلاستیک یا مواردی که فعالیت استئوبلاست ها افزایش می یابد اتفاق می افتد .

3- افزایش غلظت آنزیم در داخل سلول : که در برخی بیماریها یا مصرف بعضی از داروها اتفاق می افتد مانند گاما گلوتامیل ترانسفراز

4- انسداد مجاری صفراوی : مانند افزایش فعالیت آنزیم الکالن فسفاتاز

 

/ 0 نظر / 12 بازدید