تست CH50

CH50

:CH50 به بررسی کمی فعالیت همولیتیک کمپلمان می پردازد.رقتی از سرم که بتواند نیمی از گلبول های قرمز نشاندار را لیز نماید به عنوان CH50 شناخته میشود.روش های دیگر اندازه گیری آن SRID و الایزا می باشد.برای انجام این آزمایش باید بلافاصله سرم را از لخته جدا کرد اگر از سانتریفیوژ یخچالدار استفاده شود بهتر است. سرم در 20- درجه سانتیگراد تا چند روز پایدار است برای پایداری بیشتر بهتر است سرم را در 70- درجه سانتیگراد نگهداری نمود.

/ 0 نظر / 29 بازدید