ازمایشا تمهم- اندازه گیری سطح آهن TIBC

اندازه گیری سطح آهن TIBC T.I.B.C

* نام آزمایش:

   Total Iron Binding Capacity

* نام‌های دیگر آزمایش:

    Iron Binding Capacity, IBC, TIBC

* آزمایش‌های مرتبط:

    CBC, Ferritin, Iron

* چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت بررسی توانایی بدن در انتقال آهن درون خون، جهت بررسی وجود کم‌خونی و جهت تأیید علت التهاب بعضی از اندام‌ها و وجود علائمی‌از بیماری‌های مختلف این آزمایش درخواست می‌شود.

* نمونۀ مورد نیاز:

نمونه خون وریدی

* آمادگی قبل از انجام آزمایش:

معمولاً نیاز است که 10 تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش، شرایط ناشتایی را رعایت نمایید.

* دانستنی‌های بیشتر:

آهن در خون به وسیلۀ پیوند شدن با پروتئینی به نام‌ ترانسفرین در سرتاسر بدن انتقال می‌یابد. میزان ‌ترانسفرین موجودی که آمادۀ پیوند شدن با آهن و انتقال آن می‌باشد را TIBC (ظرفیت نهایی پیوند شدن آهن) گویند. در حالت طبیعی آهن مورد نیاز از رژیم غذایی جذب می‌شود و توسط ‌ترانسفرین که به وسیلۀ کبد ساخته می‌شود به کل بدن انتقال می‌یابد.70 درصد آهن بدن برای ساخته شدن هموگلوبین موجود در گلبول قرمز به درون مغز استخوان انتقال می‌یابد و مابقی به صورت Ferritin و Hemosiderin درون بافت‌ها ذخیره می‌شود. میزان‌ ترانسفرین خون به عملکرد کبد، رژیم غذایی و میزان جذب مواد از طریق دستگاه گوارش بستگی دارد.

این آزمایش معمولاً با آزمایش آهن (Iron) درخواست می‌شود. در کم‌خونی فقر آهن میزان آهن خون پایین می‌آید و میزان TIBC بالا می‌رود. در صورتی‌که فرد در رژیم غذایی‌اش میزان پروتئین مناسب مصرف نکند یا مبتلا به بیماری‌های کلیوی یا کبدی باشد، تولید ‌ترانسفرین در بدن او مختل می‌شود.

* مقادیر طبیعی:

 

توضیحات

محدوده طبیعی

آزمایش

 

mic/dl 230 تا 440

TIBC

 

/ 0 نظر / 25 بازدید