پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ازمایشات مهم- آنتی بادی IgM سایتومگالوویروس

آنتی بادی IgM سایتومگالوویروس CMV (IgM) C.M.V Ab (IgM) نام آزمایش آنتی بادی CMV IgM  نام انگلیسی تست Cytomegalovirus Antibody, IgM  مخفف انگلیسی تست CMV IgM  نام فارسی تست آنتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ازمایشات مهم- آنتی بادی فسفولیپید

آنتی بادی فسفولیپید Anti Phospholipid Ab (IgG Anti Phospholipid Ab (IgG) نام آزمایش:  Anti Phospholipid Ab (IgG) ناماختصاری : PL. Ab-G                            نامفارسی : آنتی بادی ضد فسفو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ازمایشات مهم- آنتی بادی پوششی ویروس هپاتیت ای HBe-Ab

آنتی بادی پوششی ویروس هپاتیت ای HBe-Ab HBe-Ab نام اختصاری: HBeAb نام فارسی: آنتی بادی پوششی ویروس  هپاتیت ای سایر نام ها: Anti HBe نوع نمونه: سرم، پلاسما حجم نمونه: 1 سی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

بررسی هپاتیت ای HBe-Ag

بررسی هپاتیت ای HBe-Ag HBe-Ag نام آزمایش HBeAg به روش الایزا  نام انگلیسی تست Hepatitis B e antigen  مخفف انگلیسی تست HBeAg    نام های متعارفدیگر HBeAg   آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست نوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

ازمایشات مهم- بررسی هپاتیت ب HBS-Ag

بررسی هپاتیت B HBS-Ag HBS-Ag نام آزمایش HBsAg به روش الایزا  نام انگلیسی تست Hepatitis B surface antigen  مخفف انگلیسی تست HBsAg  نام های متعارفدیگر HBsAg  آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست نوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست