پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ازمایشات مهم-قند خون غیر ناشتا B.S (1pm)

قند خون غیر ناشتا B.S (1pm) B.S (1pm) نام آزمایش تست قند خون غیر ناشتا  نام انگلیسی تست BS مخفف انگلیسی تست BS  نام فارسی تست تست قند خون ناشتا  آمادگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

ازمایشات مهم - آمونیا Amoniac

آمونیا Amoniac Amoniac نام آزمایش:                                                                Ammonia            نام انگلیسی تست:                                     Ammonia, Plasme مترادف:                                                                   NH3 خون   توضیح راجع به تست : از این تست برای تشخیص سندرم Reye ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

ازمایشات مهم- هموسیستین Hemocystein

هموسیستین Hemocystein Hemocystein نام آزمایش:                                                                Homocysteine نام انگلیسی تست:                                            Homocysteine,Plasma                   مترادف:                                                                                                    Hcy توضیح  راجع به تست:  هموسیستین (هموسیستئین) یک اسید آمینه حاوی سولفور است که به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

ازمایشات مهم- نورمتانفرین Urine Normetanephrine (24h)

نورمتانفرین Urine Normetanephrine (24h) Urine Normetanephrine (24h) نام آزمایش:                                                       Metanephrines, Urine نام انگلیسی تست :                      Metanephrines, Urine or Plasma مترادف ها:                                 متانفرین، نورمتانفرین، توتال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

ازمایشات مهم - سرب Pb( Lead )

سرب Pb( Lead ) Pb( Lead ) نام آزمایش:                                                                             pb نام انگلیسی تست:                                                          Lead, Blood مترادف:                                                                               Pb  خون توضیح راجع به تست : سطح سرب خون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 162 بازدید

ازمایشات مهم - سرولوپلاسمین Ceruloplasmin

سرولوپلاسمین Ceruloplasmin Ceruloplasmin نام آزمایش:                                                                                    Ceruloplasmin نام انگلیسی تست:                                            Ceruloplasmin,Serum or Plasma   توضیح راجع به تست: سرولوپلاسمین یک واکنش دهنده فاز حاد(acute phase reactant) و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست