پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ازمایشات مهم - کلسترول بد (LDL)

کلسترول بد (LDL) LDL L.D.L Cholesterol نام آزمایش                                                     LDL‌    نام انگلیسی تست                        LOW DENSITY LIPOPROTEIN   توضیح راجع به تست LDL  به نام کلسترول بدهم خوانده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ازمایشات مهم - کلسترول خوب (HDL)

کلسترول خوب (HDL) HDL H.D.L Cholesterol نام آزمایش                                                     HDL‌    نام انگلیسی تست                       HIGH DENSITY LIPOPROTEIN   توضیح راجع به تست  به کلسترل خوب معروف است، زیرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

ازمایشات مهم - کلسترول

کلسترول Chol Cholesterol * نام آزمایش:  Cholesterol * نام‌های دیگر آزمایش:  Total Cholesterol, Chol * آزمایش‌های مرتبط:    Triglycerides, LDL, HDL   * چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟ جهت غربالگری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست