پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ازمایشات مهم- آنتی‌ژن لوکوسیت انسان HLA Typing

آنتی‌ژن لوکوسیت انسان HLA Typing HLA Typing نام آزمایش: HLA Typing نام انگلیسی تست: HLA Typing, Single Human Leukocyte Antigen مترادف ها: سیستم آنتی‌ژن لوکوسیت انسان، Human Leukocyte ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

ازمایشات مهم- آنتی بادی ضد کاردیو لیپین Anti Cardiolipin (IgG)

آنتی بادی ضد کاردیو لیپین Anti Cardiolipin (IgG) Anti Cardiolipin (IgG) نام آزمایش: A.CA-G* نام انگلیسی تست:  (Anti Cardiolipin Ab(IgG نامفارسی : آنتی بادی ضد کاردیو لیپین سایرنامها : ACA ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست