تست Cholesterol

Cholesterol:

کلسترول یکی از لیپید های پلاسما است.همانند سایر لیپیدها در آب نامحلول است و بیشترین میزان آن توسط LDL در جریان خون حمل میشود.کلسترول برای تمامی سلول های بدن لازم است ولی غلظت آن در خون از 200 میلی گرم در دسی لیتر نباید بیشتر شود.
موارد افزایش : انسداد صفراوی - هیپوتیروئیدی - بیماری پانکراس - نفروز - بارداری و....
موارد کاهش : هییپرتیروئیدی - سوء تغذیه - آنمی مزمن - عفونت و التهاب و.....
روش استاندارد اندازه گیری کلسترول Liberman-buchard می باشد . بر روی سرم انجام میشود و بیمار حدود 12 ساعت باید ناشتا باشد و شام چربی دار نخورده باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید