تست D-Dimer

تست D-Dimer  بر خلاف تست FDP  که لیز فیبرین و فیبرینوژن را تشخیص میدهد فقط قادر به کشف لخته فیبرینی می باشد.
D-Dimer  در نارسائی کبد ، کلیه و قلب ، آسیب های ماژور و جراحی ، درمان با عوامل ترومبولیتیک و عفونت هائی نظیر پنومونی افزایش می یابد.
برای اندازه گیری آن از پلاسمای سیتراته استفاده میشود.و روش انجام آزمایش الایزا و آگلوتیناسیون است.البته با دستگاه نایکوکارد هم قابل اندازه گیری می باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید