آزمون1-کنترل عفونت

سوالات  کنترل عفونت
 
سوالات 1 تا 15 مربوط به همکاران  کمکی و خدمه  میباشد
 
تمامی سوالات را همکاران پرستار بایستی پاسخ دهند
 
لطفا پاسخ سوالات را به خانم امام وردی تحویل دهید.مهلت تحویل 20 خرداد
 
 
1.  مدت زمان استریل ماندن ست پارچه ای دو لا و یک لا چه مقدار است ؟
 
2.  در طبقه بندی ابزار پزشکی چه وسیله ای را نیمه حیاتی از نظر ریسک انتقال عفونت میتوان نام برد؟
 
3.  دو مورد از ترکیبات سطح متوسط گند زدایی را نام ببرید؟
 
4.  گلوتارالدیید(سایدکس) دارای بخارات سمی است در هنگام مصرف بایستی چه اقداماتی کرد؟
 
5.  طرز تهیه ی وایتکس 9/1 و 49/1 را بنویسید؟
 
6.  هفت مورد محلول موجود در بیمارستان  را نام ببرید؟
 
7.  میزان محلول فعال کننده ی سایدکس جهت 1 لیتر ان جه مقدار است؟
 
8.  جهت گند زدایی وسایل با گلوتارالدئید ابتدا بایستی چه کرد و چه مدت زمان در ان بماند؟
 
9.  دستورالعمل جهت استفاده از ترمومتر اختصاصی چیست؟
 
10.  جهت ضد عفونی باتل  ساکشن چه باید کرد؟
 
11.   مدت زمان استفاده از کاتتر ساکشن چه اندازه است؟
 
12.   گند زدایی بد پن جند دقیقه  و چند درجه حرارت است؟
 
13. جهت نظافت حمام و سینک در حالتی که بیمار با زخم باز باشد از جه ماده ای بایستی استفاده کرد؟
 
14. تی ها با توجه به رنگ در چه قسمت هایی از بخش به کار میرود؟
 
15.در صورت الوده شدن سطح با خون و ترشحات چه باید کرد؟
 
16.  اصول احتیاطات تماسی را بنویسید.
 
17.  فرایند مواجهه با بیمار مشکوک به التور (وبا) چیست؟
 
18.  فرایند مواجهه با بیمار مشکوک به cchf (تب کریمه کنگو ) چیست؟
 
19. پنج موقعیت رعایت بهداشت دست در بخش را نام ببرید؟

  موفق باشید-امام وردی

/ 0 نظر / 46 بازدید