تست CEA

CEA:

آنتی ژنی است گلیکو پروتئینی که معمولا با تومور های اپی تلیال همراه بوده و تومور مارکر محسوب میشود.و مهمترین مورد استفاده آن مانیتورینگ آدنوکارسینوم های پایدار ، متاستاتیک یا راجعه کولون پس از عمل جراحی می باشد.
CEA در بیش از 30% مبتلایان به آدنوکارسینوم های پستان ، ریه ، کبد و پانکراس افزایش می یابد.در افرادی که زیاد سیگار استعمال می کنند نیز کمی CEA افزایش پیدا میکند.
CEA تقریبا با تمام روش های اندازه گیری هورمون ها قابل سنجش است مانند : گاما ، الایزا ، کمی لومینسانس و الفا (ELFA)

/ 0 نظر / 15 بازدید